Organisatie Scouting Pytheas

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging en vertegenwoordigd de vereniging daar waar nodig.

Prachtige volzinnen. In feite komt het er in de praktijk op neer dat er heldere afspraken gemaakt worden, die vervolgens goed bekend worden gemaakt en natuurlijk of ze opgevolgd worden. Daarnaast zorgen de bestuursleden ervoor dat het mogelijk is dat er voldoende ruimtes en materiaal beschikbaar is voor het Scoutingspel en – heel belangrijk – dat de sfeer in de groep goed is.

Bij Scouting Pytheas hebben wij twee besturen, voor de groepsvereniging Scouting Pytheas en voor Stichting Scouting Pytheas Sommige leden zitten in beide besturen en sommigen in één bestuur. Voor het gemak wordt met beide besturen tegelijk vergaderd en zien we deze negen mensen als één bestuur, met een verdeling van de taken. 

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur zorgt voor het reilen en zeilen binnen de groep. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Meer informatie >

Stichtingsbestuur

Het beheer en onderhoud van het scouttinggebouw  en overige roerende zaken is ondergebracht bij het stichtingsbestuur van scouting.

Meer informatie >

Groepsraad

De groepsraad wordt voornamelijk het dagelijks bestuur genoemd. De groepsraad bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Meer informatie >

Ondersteunde functies

Onder ondersteunende functies valt de praktijkbegeleider en de vertrouwenspersoon van Scouting Pytheas.

Meer informatie >

Vacatures

Wil jij ook een vrijwilliger worden bij de leukste scouting van Limburg? Bekijk dan snel deze pagina voor de vacatures.

Meer informatie >

Memorian

Een nagedachtenis aan oudleden en bestuursleden van Scouting Pytheas. 


Meer informatie >