Groepsraad van Scouting Pytheas

Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over activiteiten en problemen binnen de vereniging. De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur, de speltakleiding en eventuele ondersteunende vrijwilligers binnen onze speltak (zoals materiaal beheer/gebouw beheer).

 

Ruud Straaten

Groepsvoorzitter

Vacature

Groepspenningmeester

Vacature

Groepssecretaris

Ashley Djaoen

Groepsbegeleider

Andre Gordebeke

Materiaalbeheerder

Remco Straaten

Materiaalbeheerder & ICT

Het groepsbestuur wordt voornamelijk het dagelijks bestuur groep (DBG) genoemd. Hierna volgt in het kort een omschrijving van de verschillende functies:

Groepsvoorzitter: Is de voorzitter van de groepsraden, stafraden en verschillende bestuursvergaderingen. Samen met de overige bestuursleden DBG, is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze groep.
Groepspenningmeester: Hij beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de kasboeken. Verder houdt hij zich bezig met het innen van de contributie. Hij stelt jaarlijks een begroting op ter goedkeuring.
Groepssecretaris: Hij/zij stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Hij/Zij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Hij/Zij verzorgt de inkomende en uitgaande post.
Groepsbegeleider: De groepsbegeleider is het aanspreekpunt voor allerlei zaken die spelen in de speltakken. De groepsbegeleider ondersteunt de leiding van de speltakken en houdt in de gaten of er voldoende gekwalificeerde leiding is en of het programma uitdagend is. De groepsbegeleider zit ook in het bestuur en vormt dus een belangrijke schakel tussen leiding en bestuur. De groepsbegeleider probeert de vacatures op te vullen zodat er voldoende leiding bij elke speltak is om de jeugdleden op een verantwoorde manier uitdagende activiteiten te bieden.
Materiaalbeheerder: De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer, het onderhoud en de aankoop van materiaal dat wordt gebruikt voor de opkomsten en de kampen. De materiaalbeheerder zorgt er bijvoorbeeld voor dat de tenten waterdicht zijn, dat de bijlen geslepen zijn en dat gaskookstellen optijd worden voorzien van nieuwe slangen. De materiaalbeheerder heeft een belangrijke taak want zonder degelijk materiaal kunnen er geen kampen georganiseerd worden.
ICT: De ICT’er houdt zich bezig met zaken rondom ICT zoals de website, opslag van gegevens, privacywetgeving maar ook ontwerpen van de huisstijl en formulieren. De ICT vormt een belangrijk onderdeel van onze vereniging en dus is het zaak dat dit altijd goed werkt. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om nieuwe ideeën te ontwikkelen zodat Scouting Pytheas voorzien blijft van een moderne ICT infrastructuur.