Groepsraad

IMG_7626.jpg
Ruud Straaten
Groepsvoorzitter
papierscheurlogo-Gplus.png
Vacature
Groepspenningmeester
IMG_7632-scaled.jpg
Peter Driessen
Groepssecretaris
IMG_7614.jpg
Ashley Bentura
Groepsbegeleider

FUNCTIES GROEPSBESTUUR

Het groepsbestuur wordt voornamelijk het dagelijks bestuur groep (DBG) genoemd. Hierna volgt in het kort een omschrijving van de verschillende functies:

Groepsvoorzitter

Is de voorzitter van de groepsraden, stafraden en verschillende bestuursvergaderingen. Samen met de overige bestuursleden DBG, is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze groep.

Groepssecretaris

Hij stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Hij/Zij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Hij/Zij verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Groepspenningmeester

Hij beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de kasboeken van de speltakken. Verder houdt zij zich bezig met de inning van de contributie. Hij/Zij stelt jaarlijks een begroting op ter goedkeuring door de groepsraad.

Groepsbegeleider

Zij bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Hiertoe bezoekt zij regelmatig de opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Verder begeleidt zij samen met de praktijkbegeleiders nieuwe leiding. Daarnaast adviseren zij de speltakken gevraagd en ongevraagd bij programmaontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot is zij het aanspreekpunt bij conflicten binnen en/of tussen de speltakteams.