Groepsraad van Scouting Pytheas

Deze raad komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over activiteiten en problemen binnen de vereniging. De groepsraad bestaat uit het verenigingsbestuur, de speltakleiding en eventuele ondersteunende vrijwilligers binnen onze speltak (zoals materiaal beheer/gebouw beheer).

 

Groepsraad

De groepsraad bestaat uit: de leden van het groepsbestuur, de leidinggevenden bij de speleenheden van Scouting Pytheas, de overige personen die een functie in de groepsvereniging vervullen en één afgevaardigde namens elke tot Scouting Pytheas behorende leeftijdsgroep. Deze vertegenwoordigers (ook wel afgevaardigden) behartigen de belangen van de rest van de leden binnen de scoutinggroep Scouting Pytheas.

Vacature

Groepsvoorzitter

Ruud Straaten

Groepspenningmeester

Jacqueline Geurten

Groepssecretaris

Ashley Djaoen

Groepsbegeleider

Walter Jongenelen

Bestuurslid

Vera Jongenelen

Bestuurslid

Vacature

Bestuurslid (stichtingspenningmeester)

André Gordebeke

Bestuurslid

Vacature

Teamleidster Bevers

Shaqyra Bentura

Teamleidster Welpen

Remco Straaten

Teamleider Scouts

Scouting Pytheas in Heerlen

Neem contact op met de groepsraad

Adres:
Adenauerlaan 6, 6414 NN Heerlen
Telefoonnummer:
06 59200210
E-Mail: 
voorzitter@scoutingpytheas.nl