Dagelijks bestuur van Scouting Pytheas

Onze groep is een groepsvereniging en heeft daarom een eigen groepsbestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider. Het groepsbestuur zorgt ervoor dat de kaderleden worden ondersteund bij het uitvoeren van het scoutingspel met onze jeugdleden. Het bestuur maakt het beleid, zorgt voor de bijbehorende begroting en draagt zorg voor de administratie. Ook zorgt het bestuur voor de begeleiding van de kaderleden en de leidingteams.

 

Ruud Straaten

Voorzitter

Vacature

Penningmeester

Vacature

Secretaris

Het dagelijks bestuur van “Scouting Pytheas” zorgt voor het reilen en zeilen binnen de groep. Het dagelijkse bestuur (DBS) bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en 4 afgevaardigden van de groepsraad. Daarnaast kent het dagelijks bestuur uitvoerende leden, deze hebben echter geen stemrecht.

Voorzitter: Is de voorzitter van de groepsraden, stafraden en verschillende bestuursvergaderingen. Samen met de overige bestuursleden DBG, is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van onze groep.
Penningmeester: Hij beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de kasboeken. Verder houdt hij zich bezig met het innen van de contributie. Hij stelt jaarlijks een begroting op ter goedkeuring.
Secretairs: Hij/zij stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Hij/Zij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad. Hij/Zij verzorgt de inkomende en uitgaande post.