- Kosten en Informatie -

Kosten

Jeugdleden betalen allemaal evenveel contributie, ongeacht de leeftijd. Alle leden van Scouting Pytheas die geen jeugdlid zijn, maar wel een actieve bijdragen leveren, betalen geen contributie. Staf- of groepsleden die naast hun functie ook jeugdlid zijn betalen wel contributie.

De contributie voor ieder lid bedraagt 8,- euro per maand. De contributie kan zowel per jaar, kwartaal of maand betaald worden. De keus is aan het lid, na inschrijving stuurt de secretaris hier meer informatie over.

- Kampgeld, uitjes etc.? -

Overige Kosten

Naast de reguliere opkomsten worden soms activiteiten georganiseerd waarvoor wij een extra bijdrage vragen. Dit wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt. Dit geldt voor bijvoorbeeld een weekend of activiteiten bij commerciële partijen zoals zwembaden, klimcentra.

Een keer per jaar gaan de speltakken individueel of samen met andere speltakken op kamp. De kosten voor een kamp zijn afhankelijk van de leeftijdsgroep, kampduur en kamplocatie. De kampbijdrage wordt tijdig vooraf kenbaar gemaakt.

- Stichting Leergeld -

Kostenregeling

Ouders met een minimum inkomen kunnen de contributie en kampkosten terug krijgen van de gemeente. Dit heet de Kortingsregeling. Een aanvraagformulier en meer info is te vinden op de website van de gemeente Heerlen bij het uitkeringsloket. Of bel: 045-5604333.
- laatste nieuwtjes -

Laatste nieuws